Projecte educatiu

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

El Projecte Educatiu del Col•legi Claret València-Benimaclet és un instrument pedagògic que es configura com un quadre de referència que:

- Estableix les senyes d'identitat del Centre i presenta els trets essencials del caràcter propi del mateix.
- Presenta l'estil educatiu que adopta el Centre explicitant la línia pedagògica, l'estructura organitzativa, la participació.
- Concreta els grans objectius educatius per orientar l'acció escolar.
- Assenyala les característiques fonamentals de la comunitat educativa.
- Presenta els continguts-valors que cal transmetre.
- Determina els eixos educatius del Centre que considera com una cosa nuclear del mateix.
- Part del context sociocultural i tracta de conjugar la identitat del Centre amb les expectatives dels pares dels alumnes i del grup social al qual presta els seus serveis.
- Indica el model de gestió del Centre, establint els aspectes bàsics d'organització i funcionament.
- Estableix vies per a la avaluació i control de l'activitat educativa.