Condicions

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

La pàgina web www.claretvalenciabenimaclet.com és titularitat de Col·legi Claret Benimaclet i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de l'obligació d'Informació a l'usuari prevista en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Dades identificatives

Nom: Col·legi Claret Benimaclet
CIF / NIF: R4600243B
Direcció: C / Soledat Doménech, 12,
Població: 46020 - Benimaclet
província VALÈNCIA
Telèfon: 963694351
E-mail: direccion@claretvalenciabenimaclet.com
URL: www.claretvalenciabenimaclet.com

Nota Legal

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades en la web, o qualsevol altre facilitada a Col·legi Claret Benimaclet per el seu accés a alguns dels servicis siguen incorporades a fitxers titularitat de Col·legi Claret Benimaclet, amb la finalitat de facilitar la prestació dels servicis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten servicis personalitzats a la web, per a la gestió de tasques bàsiques d'administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de
novetats, productes i servicis relacionats amb Col·legi Claret Benimaclet. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat a través d'este mitjà.
 
Col·legi Claret Benimaclet es compromet a complir la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a estos efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.
 
Les respostes dels camps que contenen un asterisc (*) o assenyalades com a obligatori, tenen un caràcter obligatori, en considerar-se la informació mínima exigible per gestionar la informació sol·licitada, sense esta informació seria impossible desenvolupar el servici sol·licitat. La resta dels camps són de resposta facultativa.
 
L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Col·legi Claret Benimaclet el dret a excloure dels servicis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
 
Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit, acreditant la seua identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a:

Col·legi Claret Benimaclet,

c / Soledat Domenech, 12 ,

 46020 - Benimaclet (VALÈNCIA).