Protocol actuació

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF


PROTOCOL ASSEGURANÇA ESCOLAR VOLUNTÀRIA
COLEGIO CLARETBENIMACLET

 1. El Col•legi Claret Benimaclet té contractada una pòlissa d'accidents d'alumnes amb la companyia Generali Assegurances nombre de pòlissa x25110000307.
 2. Esta pòlissa cobreix l'assistència sanitària derivada d'un accident que puguen sofrir els alumnes a l'escola, des del moment del mateix fins a 365 dies després.
 3. El centre concertat amb la companyia d'assegurances és la clínica Quirón, Av. Blasco ibañez Nº 14, 46002- valència telèfon: 963 69 06 00. Per poder ser atesos a la clínica, hauran d'acudir a ella amb el comunicat d'accident degudament emplenat, signat i segellat pel col•legi.
 4. Un cop atès a urgències, si fos necessari qualsevol altra consulta, prova i / o remissió a l'especialista, s'haurà de lliurar a l'escola la prescripció del metge, per tal de que el col•legi sol•liciti a la companyia l'autorització necessària per a la realització de la posterior atenció mèdica prescrita.
 5. En cas excepcional:

  * En que l'alumne tinga un accident patint alguna lesió i trencament d'ulleres, sempre que hi haga requerit atenció sanitària en centre mèdic, s'ha d'emplenar el comunicat d'accidents indicant en el mateix una descripció de l'accident, la lesió soferta per l'alumne i la part de la ulleres trencades, juntament amb la factura original i el nom complet, NIF i compte bancari dels pares que van abonar prèviament la factura, perquè esta siga abonada per l'asseguradora (màxim 150 €).
  Danys odontològics, els alumnes que després d'haver anat a urgències al centre concertat hagen de derivar a l'odontòleg, hauran d'aportar per al pagament de la factura, el comunicat d'accidents, l'informe del dentista i la factura original juntament amb nom complet, NIF i compte bancari, perquè la companyia d'assegurances els abone la mateixa (màxim 1.500 €)
  * Per a les atencions que deriven en fisioteràpia, els telèfons per contactar amb els centre concertats de generalització són: 911 265 720/664 329 378


PER QUALSEVOL CONSULTA O DUBTES AL TELÈFON 24 HORES 365 DIES L'ANY DE GENERALI: 902.333.433