Condicions

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de Privacitat forma part de l'Avís Legal que regeix la Pàgina Web: www.claretvalenciabenimaclet.com/ juntament amb la Normativa  d'Ús de Cookies.

La pàgina Web www.claretvalenciabenimaclet.com/ és titularitat de Col·legi Claret Benimaclet i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades

Col·legi Claret Benimaclet es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que l’usuari s'haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, en accedir a esta, se l'informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

 

Qui és el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Les dades que es recullen o ens facilite voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en esta, així com tots aquells que ens puga facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades del qual s'indiquen a continuació:

Identitat

Col·legi Claret Benimaclet

CIF:

R4600243B

Adreça postal

C/ Soledad Doménech, 12, - 46020 – Benimaclet (VALÈNCIA)

Telèfon

963694351

Correu-e

direccion@claretvalenciabenimaclet.com

Contacte DPD.:

dpd@claretianos.es

URL:

www.claretvalenciabenimaclet.com/

 

Si, per qualsevol motiu, vol posar-se en contacte amb nosaltres sobre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seues dades personals o privacitat (o amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pot fer-lo a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

 

Quan, per què, qui, com, per a quin i durant quant temps tractem s*us dades personals?

Quan i per què?

Pot navegar per la majoria de les nostres pàgines web sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos esta informació és necessària per a proporcionar-li els servicis electrònics que ens sol·licita.

Si necessitem recaptar dades personals per a prestar-li el servici, tractarem la informació segons la política exposada en este document i en les condicions específiques del concret servici de què es tracte (si n'hi haguera), que contenen declaracions específiques de privacitat sobre l'ús de les dades i li informen de per què, per a quins, com, durant quant temps tractem les seus dades personals i quines mesures de seguretat implementem.

 

Qui recapta el seus dades?

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que ens puga facilitar, es duen a terme pel nostre centre docent o, en el seu cas, els seus encarregats de tractament. En relació a este últim cas, estes encarregats són tercers als quals s'exigeix per contracte que la seua activitat respecte la legalitat i implementen les mesures de seguretat adequades per a protegir estes dades.

 

Per a què?

Les dades personals que li sol·licitem, o que ens facilite en raó de la navegació, ens serveixen per a gestionar, prestar i millorar els servicis que ens ha sol·licitat.

Per exemple, tractarem dades personals seus per a poder gestionar les consultes que ens envie, per a poder gestionar la seua participació en processos de selecció de personal, per a enviar-li comunicacions electròniques en el cas que així ens el sol·licitara i/o per a la confecció d'estadístiques.

En este sentit, li sol·licitem un correu electrònic quan usa els nostres formularis de contacte en la web. Només recollim les dades personals del remitent necessaris per a respondre-li.

Quan se subscrius als nostres butlletins també li sol·licitem un correu electrònic per a poder prestar-li el servici, en qualsevol cas pot gestionar sa baixa del servici quan ho desitge i posem mitjans a so disposició per a fer-ho.

 

Com tractem les seues dades?

Recollim exclusivament la informació personal en la mesura necessària per a aconseguir un propòsit específic. La informació no s'utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita.

Solament revelem la informació a tercers si és necessària per al compliment de la finalitat del servici i únicament a les persones que han de conéixer-los. Tot això a fi de que es puga prestar el servici tractant les seues dades personals amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent.

En tot cas, el nostre centre docent adopta mesures de seguretat per a protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat, alteració o pèrdua.

 

Quant temps guardem les seues dades?

Guardem les dades solament pel temps necessari per complir la finalitat de la seua recollida o del seu processament posterior. El període de conservació de les dades dependrà del servici i en cada servici s'indicarà la duració del tractament de dades personals.

Al final d'este document et facilitem una taula amb els períodes específics de conservació.

 

que finalitats tractarem les seues dades personals?

Alumnes, pares, mares, representants legals i tutors:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de gestionar l'escolarització de l'alumne/a;  en el seu cas, gestionar el cobrament de la donació voluntària; gestionar en cas de contractació o sol·licitud altres servicis complementaris i activitats extraescolars (menjador, orientació, activitats complementàries, idiomes, escola de música, etc). La sol·licitud d'estos servicis requerirà l'emplenament del corresponent imprés on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aqueixos tractaments i es demanaran els corresponents consentiments per al tractament d'aqueixes dades. Conéixer, en el seu cas, dades de salut de l'alumne/al fet que permeten actuar amb promptitud i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments etc); tractament d'imatges de l'alumne/a relacionades amb activitats escolars i extraescolars: anuari escolar, participació en activitats extraescolars, esportives, lúdiques i educatives;  finalitzada l'escolarització informar sobre activitats organitzades per a antics alumnes.

 

Proveïdors:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de facturació i mantindre el contacte comercial. 

 

Contactes del a web o del correu electrònic:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat d'atendre  les seues consultes i sol·licituds;  gestionar el servici sol·licitat o tramitar la seua comanda; remetre-li  informació comercial per mitjans electrònics que puguen resultar des o interés, sempre que existisca autorització expressa; podrem elaborar un perfil comercial amb base en la informació que ens facilite amb la finalitat de poder oferir-li productes i servicis d'acord amb els seus interessos. No es prendran decisions automatitzades e en base a este perfil.

 

Contactes xarxes socials:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat d'atendre  les seues consultes i sol·licituds, gestionar el servici sol·licitat, contestar la seua sol·licitud o tramitar la seua comanda i interactuar amb l'usuari i crear una comunitat de seguidors.

L'informem que algunes xarxes socials poden realitzar transferències internacionals de dades, veure política de privacitat:

         Facebook      http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

         Instagram     https://help.instagram.com/155833707900388

         Twitter          http://twitter.com/privacy

         *Linkedin       http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

         *Pinterest      https://about.pinterest.com/es/privacy-policy

         Google          http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

         YouTube        https://*policies.google.com/privacy?hl=es&*gl=és

         Whatsapp      https://www.whatsapp.com/legal/

 

Demandants d'ocupació:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de comptar amb el seu perfil en els processos de selecció de contractació, citar-li per a entrevistes de treball i avaluar la seua candidatura, comunicar el seu curriculum vitae  a entitats  col·laboradores o afins amb l'únic objectiu de fer-li partícip en els seus processos de selecció, sempre que ens haja donat el seu consentiment.

 

Participants en els nostres concursos:

Tractem les seues dades personals amb la finalitat de gestionar la seua participació en els concursos que organitzem, així com publicitar els guanyadors del concurs i l'acte de lliurament de premis.

Els participants que resulten premiats podran ser fotografiats o gravades en vídeo i difoses en qualsevol dels mitjans, la nostra web o altres mitjans de comunicació, incloses les xarxes socials corporatives. En conseqüència és possible que la imatge dels participants siga captada, gravada i/o reproduïda de manera accessòria a l'activitat principal.

 

Usuaris de la web:

Per navegar per la nostra web recopilem informació sobre el seu navegador, el seu  dispositiu i  les dades de l'ús que realitze de la nostra pàgina web així com qualsevol informació que ens proporcione en utilitzar la nostra web. De forma anonimitzada o agregada, podrem registrar l'adreça IP (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconéixer-se i comunicar-se entre si).

La finalitat del tractament és obtindre un coneixement pràctic sobre la manera en què els usuaris utilitzen la nostra pàgina web que ens permeta millorar-la; realitzar anàlisis estadístiques que ens ajude a millorar la nostra estratègia comercial; realitzar analítiques de rendiment de la web i per seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes.

Les dades que obtenim no està relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà en les nostres bases de dades.

Les dades anteriorment esmentades, així com les dades personals que en el seu cas nos facilite, s'emmagatzemen mitjançant cookies que es recullen en un format seudonimitzats i es troben subjectes a la presentació d'objeccions al tractament d'estes dades personals, com es detalla en la Política de Cookies.

Pot consultar la Política de Cookies en l'apartat corresponent.

La informació de la seua navegació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que este recapta i tracta tal informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

De la mateixa manera, des de la nostra pàgina web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tindre accés a la seua ubicació, en el cas que li ho permeta, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins a les nostres seus. Referent a això, ens remetem a la política de privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conéixer l'ús i tractament de tals dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A fi d'oferir informació o servicis d'interés en funció de la localització de l'Usuari, podrem accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l'Usuari en aquells casos en què la configuració de l'usuari a este efecte així ho permeta.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com Facebook, Instagram o Twitter. Estes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d'estes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris d'estes. Les seues interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o servicis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar el intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es facilite per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aqueix servici, sobre els quals no tenim cap control.

 

Videovigilància:

Les instal·lacions poden estar equipades amb sistemes de càmeres de vigilància amb la finalitat de controlar l'entrada i eixida en les instal·lacions, així com amb finalitats de seguretat d'estes.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Alumnes, pares, mares i tutors:

La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una obligació legal amb l'escolarització obligatòria conforme la normativa educativa, Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació segons redacció donada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa); l'execució d'un contracte per a l'escolarització no obligatòria i servicis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats servicis complementaris i activitats extraescolars; el seu consentiment que se li sol·licita per als altres tractaments de dades: orientació, organització d'activitats lúdiques, esportives i educatives, publicació d'imatges de l'alumne/a, tractament de dades de salut, informació sobre activitats organitzades per a antics alumnes i avisos a familiars i persones de contacte, cobrament de la donació voluntària.

 

Proveïdors:

La base legal per al tractament de les seues dades és l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació de mesures pre-contractuals.

 

Contactes de la web o del correu electrònic:

La base legal per al tractament de les seues dades és el consentiment de l'interessat.

En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari emplenar un formulari i fer un "clic" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a este formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació que és necessari marcar per a accedir als servicis que s'ofereixen.

 

Contactes xarxes socials:

La base legal per al tractament de les seues dades és l'acceptació de la relació contractual amb el proveïdor de la xarxa social corresponent manifestada en donar-se d'alta en la seua aplicació i conforme a les seues polítiques de privacitat, que és externa a nosaltres.

 

Demandants d'ocupació:

La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment inequívoc, en entregar-nos el seu CV i rebre i signar la informació relativa als tractaments que efectuarem.

 

Participants en els nostres concursos:

La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment en inscriure's al concurs i acceptar la política de privacitat i les bases del concurs.

 

Usuaris de la web:

La base legal per al tractament de les dades és el nostre interés legítim a conéixer les maneres de navegació dels nostres usuaris per a adaptar-nos als seus interessos i millorar nostra relació amb ells; així com el seu consentiment en navegar per la nostra web i acceptar els termes d'ús de les cookies.

 

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades seran comunicades al Ministeri d'Educació i Conselleria d'Educació de conformitat amb la legislació vigent.

Les dades relacionades amb el cobrament de la matrícula seran comunicats a entitats bancàries per a gestionar els rebuts domiciliats i podran ser comunicats, en el supòsit que siguem requerits per a això, a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Les dades del cobrament de la donació voluntària quedaran reflectits en un registre de donacions i donants a la disposició del Servici de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

De la mateixa manera les dades de l'alumne podran ser comunicats a agències de viatge per a l'organització de viatges i companyies asseguradores per a la contractació d'assegurances (accidents, viatges), a entitats públiques i/o privades per al control d'assistència dels alumnes en excursions, escoles oficials d'idiomes per a la certificació i emissió del títol oficial, a federacions i clubs esportius per a les activitats d'esport.

També podran ser comunicats les seues dades als nostres proveïdors de servicis quan siga necessari per a l'execució del contracte. En estos casos, l'encarregat de tractament s'ha compromés per contracte a emprar les dades només per a la fi que justifica el tractament i mantindre mesures de seguretat adequades.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pot estar tranquil, hem adoptat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat en el tractament de les seues dades personals que realitzem, en concret aquelles que eviten la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seues dades, inclòs el dret a retirar el seu consentiment prestat, conforme es detalla a continuació:

Dret d'accés: Pot preguntar-nos si estem tractant les seues dades i de quina manera.

Dret de rectificació: Pot demanar-nos que actualitzem s*us dades personals si són incorrectes, i suprimir-los si així ho desitja.

Dret de limitació del tractament: En este cas únicament seran conservats per nosaltres per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d'oposició: Després de so sol·licitud d'oposició al tractament, deixarem de tractar les dades en la forma que indique, llevat que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagen de continuar tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que vulga que les seues dades siguen tractades per una altra empresa, li facilitarem la portabilitat de les seues dades al nou responsable/encarregat.

Dret de supressió: Pot sol·licitar que eliminem les seues dades quan ja no siguen necessaris per al tractament, retire so consentiment, siga un tractament il·lícit o hi haja una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el supòsit i aplicarem la llei.

Pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades amb caràcter previ a la presentació d'una reclamació contra el responsable del tractament davant l'AEPD.

Si necessita més informació sobre quins drets té reconeguts en la Llei i com exercir-los, li recomanem dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'autoritat de control en matèria de protecció de dades.

En el cas que no li hàgem atés l'exercici dels seus drets pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Disposem de formularis per a l'exercici de drets que poden ser sol·licitats al correu electrònic citat més amunt; també pot utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o els de tercers. Estes formularis hauran d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de representant, de la mateixa manera, haurà d'anar acompanyat de còpia del seu DNI o amb signatura electrònica.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment o remesos per correu postal o electrònic en les adreces que apareixen en el apartat “Responsable”.

El termini màxim per a resoldre és el d'un mes a comptar des de la recepció de la seua sol·licitud.

 

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals seran mantinguts mentre dure l'escolarització de l'alumne.

En finalitzar els mateixos, les dades personals tractats en cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos. En cas de no existir aqueix termini legal fins que l'interessat sol·licite la seua supressió o arrebossat el consentiment atorgat, o duran el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials.

L'expedient acadèmic d'acord amb la normativa vigent es mantindrà indefinidament.

En cada tractament o tipologia de dades, li facilitarem un període específic, que pot consultar en la següent taula:

 

Fitxer

Document

Conservació

Alumnes i Famílies

Factures i matrícules

5 anys

Exàmens, treballs de curs i proves d'avaluació.

Es conservaran durant el curs en vigor i fins que finalitzen els terminis de recurs i revisió.

Expedient acadèmic i Diplomes.

Indefinit

Recursos Humans

Nòmines, TC1, TC2, etc.

10 anys

Currículum.

Fins a la fi del procés de selecció, i 1 any més amb el teu consentiment

Expedient del treballador.

Fins a 5 anys després de la baixa.

Màrqueting

Bases de dades o visitants de la web.

Mentre dure el tractament.

Proveïdors

Factures.

10 anys

Contractes.

5 anys

Videovigilància

Vídeos.

30 dies bloquege

3 anys destrucció

Comptabilitat

Llibres i Documents comptables.

6 anys

Fiscal

Gestió de l'administració de l'empresa, drets i obligacions relatius al pagament d'impostos.

10 anys

Seguretat i Salut

Registres Mèdics de Treballadors

5 anys

Assegurances

Pòlisses d'assegurances.

6 anys (regla general)

2 anys (danys)

Compres

Registre totes les entregades de béns o prestació de servicis, adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a l'efecte d'IVA.

5 anys

LOPD

Tractament de dades personals, si és diferent del tractament notificat a l'AEPD.

3 anys

Dades personals d'empleats emmagatzemats en les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per estes, controls d'accés i sistemes de gestió/administració interns.

5 anys