Catequesi

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

FORMACIÓ RELIGIOSA

Com Col•legi religiós promogut pels Missioners Claretians, la nostra missió és ajudar els alumnes a elaborar una síntesi profitosa entre fe, cultura i vida segons el nostre Ideari (art. 4-5). Per això ens proposem:

 • Anunciar explícita i progressivament el missatge evangèlic.

 • Acompanyar l'alumne en el creixement de la fe i a ser conseqüent amb ella.

 • Oferir possibilitats a la comunitat educativa de compartir la fe, pregar i celebrar els sagraments.

El Consell Pastoral, on estan representats els diferents realitats i grups del col•legi, té com a competència el planificar, coordinar i animar esta acció evangelitzadora (RRI. Art. 64). Entre ells està el Departament de la Fe format per professors que coordinen l'àrea de religió del Col•legi i preparen activitats per a moments significatius de la fe i la vida del Col•legi:

 • Obertura de curs (primària i secundària)
 • Setmana Claretiana, entorn del Patró del nostre Col•legi, 24 d'octubre.
 • Temps d'Advent.
 • Preparació del Nadal.
 • Dimecres de Cendra com a començament de la Setmana Santa
 • Preparació per viure la Setmana Santa i la Pasqua.
 • Mes de maig dedicat a Maria.
 • Final de curs.
   
Coordinador de Pastoral del Col•legi:

         P. Diego González Castro

Responsables en les diferents etapes:

         Infantil:        Anna Gómez Gol.
         Primària:      Elvira Bernabeu Mestre.
         Secundària:  Mª del Rocío Martín Sánchez.

Convocatòria d'activitats:

    ·   Eucaristia: dirigida a alumnes, pares i mares, i professors.

                          Els DIVENDRES a les 13:00.

    ·   Catequesi:

        -   Precomunión, Primera Comunió i Postcomunió:

            Oració, sopar i reunió de pares i mares (dates a convenir)