Generals

Versió per a imprimirEnvia per correuVersió en PDF

 (Extracte del Reglament de Règim Intern del Col•legi)

 • El comportament dins i fora de les instal•lacions del Col•legi serà sempre de forma correcta i conseqüent amb els ensenyaments de l'ideari claretià.
   
 • L'entrada dels alumnes a l'aula es farà a l'hora assenyalada i cap haurà de retardar. Es tancarà el Col•legi als cinc minuts d'entrar a classe i no es permetrà l'entrada a l'aula fins després de l'oració, considerant-se com retard.
   
 • Sis retards injustificats en el termini de 30 dies, es considerarà falta lleu.
   
 • Totes les faltes d'assistència previstes, han de ser comunicades per avançat i posteriorment justificades, pels pares en educ@mos.
   
 • Quan un alumne vinga al Col•legi, de forma reiterada, sense el necessari per a les classes: llibres, material de dibuix, maletí de tecnologia, equip de gimnàstica o algun altre requisit que el professor li exigeix, se li assignarà un treball a realitzar durant este temps i s'informarà als pares.
   
 • Els alumnes hauran de vindre al Col•legi convenientment vestits i calçats. La roba d'abric i els vestits d'esport han d'estar degudament marcats amb el nom de l'alumne perquè en cas de pèrdua siga més fàcil localitzar el seu propietari.
   
 • Els alumnes quan accedeixen al Col•legi es congregaran al pati, on formaran files per pujar a les aules. En l'etapa d'infantil es congregaran a la sala d'actes.
   
 • Es pujarà o baixarà de classe en files i en silenci, ja que s'estan realitzant altres activitats en el Col•legi.
   
 • Es cuidarà l'educació en el tracte i en el vocabulari.
   
 • El vestit de gimnàstica és exclusiu per a la classe d'educació física. Consta d'uns pantalons blau curt i una samarreta blanca amb l'anagrama o nom del Col•legi. El xandall no és obligatori tenir-lo ni que este siga del propi Col•legi, però no es pot vindre al Col•legi amb el xandall que es va a utilitzar en la classe d'Educació Física.
   
 • Es pot adquirir l'equipatge de gimnàstica, amb l'anagrama o nom del Col•legi, i la bata, a la botiga designada pel centre. Per a més informació sobre talles i preus mirar al tauler d'anuncis de l'entrada del Col•legi.
   
 • Es demanarà justificant a l'alumne que no puga fer gimnàstica. Este justificant ha de ser del seu metge. Si no és malaltia crònica haurà de presentar-lo cada mes.
   
 • Segons el Reial Decret 246/1991 són faltes greus: actes d'indisciplina, injúria o ofenses greus; agressions físiques; suplantació de personalitat; causar danys greus en els locals i material del centre i dels alumnes; actes que pertorben el desenvolupament de les activitats.
   
 • Es carregarà l'alumne l'import dels desperfectes que origine en el mobiliari, instal•lacions, etc., pel mal ús que faça dels mateixos..
   
 • Quan un alumne impedeix que es desenvolupe amb normalitat la classe, serà enviat al Tutor del curs o al Coordinador de la seua etapa amb la nota d'expulsió corresponent. Este prendrà les mesures oportunes i en casos majors serà remès, l'alumne, al Cap d'Estudis o Direcció.
   
 • Si un alumne és remès al Cap d'Estudis o Direcció tres vegades en el mateix mes, este citarà els pares per comunicar-los les sancions oportunes.
   
 • Es prohibeix mostrar i / o utilitzar tot tipus d'aparells electrònics de comunicació i / o reproducció / enregistrament. En tot cas si desapareix algun, el Col•legi no es fa responsable.
   
 • Si un mòbil o similar és exhibit i / o utilitzat al Col•legi, el professor el requisarà i el lliurarà exclusivament als pares de l'alumne.
   
 • No està permès eixir de l'aula per anar al WC o un altre menester, excepte prescripció mèdica o causa major. El pati és el temps destinat per a això.
   
 • No es permet l'eixida del Col•legi als alumnes durant el temps de classe o pati, llevat per presència personal dels pares o tutors, o comunicat dels mateixos.
   
 • Els alumnes no poden vindre al centre si pateixen algun tipus de malaltia contagiosa o infecciosa, i hauran de portar l'alta del metge per poder reincorporar-se al Col•legi.